Boniteti.me

Jedinstvena online baza javno dostupnih poslovnih informacija o svim preduzećima iz Crne Gore i Srbije.

Portal Vam daje mogućnost da tražite potencijalne klijente, provjeravate njihove platežne sposobnosti i opšte poslovanje, takođe da pratite svakodnevno bitne promjene koje mogu da Vam pomognu da donesete odluku kako ćete poslovati sa njima u budućnosti, i na kraju kako da naplatite potraživanja.

Bonitet preduzeća je pokazatelj tržišnog položaja preduzeća, perspektive poslovnog razvoja i poslovne orijentacije. Bonitet se koristi za ocjenu kreditne sposobnosti i likvidnosti preduzeća. Faktori koji utiču na bonitet preduzeća su finansijski izveštaji, informacije o poslovanju kompanije, navike plaćanja, kao i druge informacije vezane za industriju u kojoj preduzeće posluje te njeno pozicioniranje u odnosu za taj sektor.

Utvrđivanje boniteta preduzeća sprovodi se prije donošenja neke značajne poslovne odluke. Suština analize kreditne sposobnosti preduzeća sprovodi se na dobijanje što preciznijih odgovora na pitanja:

  1. Kako plaća dobavljače?
  2. Kako mu plaćaju klijenti?
  3. Da li preduzeće koje je korisnik kredita, može na vrijeme isplaćivati dospjele obaveze?
  4. Da li su realna i likvidna njegova potraživanja i zalihe?
  5. Da li je finansijsko stanje preduzeća stabilno?

Vrlo usko i pojednostavljeno shvatanje boniteta preduzeća svodi se na solventnost preduzeća.

Budite u toku!

Prijavite se na našu mail listu da bi ste dobijali blagovremena obavještenja o novinama u našoj kompaniji!