O nama

Home / O nama

O kompaniji

Solvent Rating doo Podgorica je prva kompanija u Crnoj Gori koja pruža sveobuhvatna rešenja koja Vam mogu pomoći u svakodnevnom poslovanju. Kompanija je osnovana 2016. godine sa ciljem da pomogne crnogorskim kompanijama u traženju novih klijenata, provjeri istih, naplati potraživanja i povećanju likvidnosti u poslovanju. Svrha kompanije je takođe i edukacija crnogorskih privrednika o korišćenju ovakvih informacija koje su praksa u svijetu već dugi niz godina. Kao mlada kompanija koja je na trzištu Crne Gore ponudila sofisticirane usluge, danas smo u poziciji da imamo partnerske odnose sa velikim brojem kako domaćih tako i internacionalnih kompanija.

Naši zaposleni su posvećeni klijentima na jedinstven i etički nacin. Mi znamo da su kvalitet i integritet naših zaposlenih kao i našeg poslovanja od ključnog značaja za obezbeđivanje i održavanje povjerenja naših klijenata.

O kompaniji

Misija

Naši proaktivni konsultanti svojim znanjem i jedinstvenim informacijama rešavaju Vaše svakodnevne poslovne izazove.

Misija kompanije Solvent Rating doo je edukacija crnogorskih menadžera i lidera o korišćenju digitalnih poslovnih informacija koje su standard u svjetskom poslovanju dugi niz godina. Tokom upoznavanja klijenata sa digitalnim poslovnim informacijama od kojih mogu imati velike koristi, težimo ka održavanju reputacije uz istovremeno povećanje konkurentnosti na tržištu.

Naša misija je da primjenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da povećaju intelektualni kapital, poslovne performanse, profitabilnost, likvidnost i produktivnost poslovanja.

Poštovanje i očuvanje prava klijenata predstavlja naš imperativ.

O kompaniji

Vizija

Edukacijom gradimo povjerenje, znanjem stvaramo rešenje!!!

Vizija kompanije Solvent Rating doo je da budemo lideri u regionu za pružanje digitalnih poslovnih informacija. Trudimo se da kvalitetom naših usluga opravdamo Vaše povjerenje i da širenjem spektra usluga zadovoljimo Vaše zahtjeve.

Uprkos dosadašnjim rezultatima koje smo postigli, smatramo da kontinuirano usavršavanje za nas predstavlja obavezu u poslovanju. Timski duh, upornost, komunikativnost i dinamičnost su vrijednosti kojima posvećujemo veliku pažnju i koji definisu korporativnu kulturu kompanije Solvent Rating doo.

O kompaniji

Strategija

Solvent Rating doo posluje u uslovima konstantnog fluktuiranja tržista, gde rastući priliv informacija i nove tehnologije kreiraju poslovne zahtjeve i prilike, održavajući strategiju kontinuiranog rasta,uspijeha i profitabilnosti.

S obzirom na sve zahtjevnije korisnike digitalnih poslovnih informacija na našem tržištu strategija kompanije Solvent Rating doo je usmjerena na privlačenje novih i zadržavanju postojećih klijenta.

O kompaniji

Cilj

Nas cilj je da Vašoj kompaniji obezbijedimo veću sigurnost, profitabilnost, tekuću likvidnost, stručno upravljanje i individualnost kako biste Vi mogli da se usresredite na Vašu osnovnu djelatnost. Uspostavljanje saradnje koja je u skladu sa evropskim standardima i poslovanjem naše kompanije uz konstantno usavršavanje kvaliteta usluga je takođe cilj kojem težimo.

Naša obaveza je da Vas slušamo, da razumijemo i zadovoljimo Vaše potrebe i riješimo sve Vaše probleme, i konačno, ali najvažnije da stvorimo povoljne uslove za dugoročnu saradnju sa klijentima i partnerima širom svijeta. Sigurnost i tajnost ličnih i poslovnih podataka klijenata je uvijek naš prioritet. Sve informacije čuvamo sprovodeći najstrožije proceduralne standarde u poslovanju.

O kompaniji

Naše vrednosti

Ključne vrijednosti definišu korporativnu kulturu kompanije Solvent Rating doo kao i našu posvećenost profesionalnim i ličnim principima:

  • Timski rad – svaki zaposleni podjednako učestvuje u kreiranju poslovnog uspijeha i stvaranju snažnih i uspiješnih poslovnih odnosa. Efektivan timski rad zahtijeva dobre odnose, poštovanje i dijeljenje.
  • Dinamičnost – današnje vrijeme karakterišu dinamične promjene ,i zbog toga je neophodno stalno praćenje zbivanja na tržištu i reagovanje na njih. Kompanija Solvent Rating doo se kroz inovacije i usavršavanje trudi da širi spektar usluga i da sluša glas svojih klijenata, odgovarajući na njihove potrebe.
  • Upornost – upornost je suština biznisa i jedan od najvažnijih kvaliteta svake kompanije. U kompaniji Solvent Rating doo javljaju se različiti vidovi upornosti – upornost u tome da učimo o poslu iz dana u dan, iz svojih iskustava i da se neprekidno trudimo da budemo što bolji u našoj struci. Upornost u tome da se svaki započeti projekat uspiješno završi bez obzira na to koliko je njegova realizacija kompleksna i zahtjevna. Upornost u tome da se ostavi pozitivan utisak na klijenta sa kojima smo imali nadasve uspiješnu saradnju.
  • Komunikacija – dijeleći informacije suočavamo se sa svakom situacijom hrabro i odlučno.
  • Profesionalno ponašanje – kompanija Solvent Rating doo pruža digitalne poslovne informacije koristeći najsavremenije tehničke i profesionalne standarde. Obezbeđuje povjerljivost podataka i privatnost naših klijenata.
  • Poštovanje klijenata – prema našim klijentima se ophodimo sa poštovanjem, iskreno i dostojanstveno.
  • Integritet – konstantno težeći ka najvišim profesionalnim standardima i ciljevima, zadržavamo svoju nezavisnost i integritet.
  • Uspijeh – kompanija Solvent Rating svoj uspijeh mjeri brojem zadovoljnih klijenata i partnera širom svijeta sa kojima stvara povoljne uslove za dugoročnu saradnju.
  • Liderstvo – liderstvo zahtijeva hrabrost, vizionarstvo i integritet.
O kompaniji

Budite u toku!

Prijavite se na našu mail listu da bi ste dobijali blagovremena obavještenja o novinama u našoj kompaniji!